Finance

Implementera ett löneprogram för nyanställda

41Views

En arbetsgivare kan genomföra ett löneprogram för nyanställda för att behålla de bästa medarbetarna. Om företaget har en stark konkurrenskraftig lön kan det ge högre lön till nyanställda. Du bör dock planera och schemalägga ett möte med personalavdelningen för att diskutera det bästa sättet att öka lönerna. Det är också viktigt att tänka på att det kan finnas övergångsperioder, och du bör vänta till rätt tidpunkt för att schemalägga mötet.

Det är viktigt att komma ihåg att lönerna varierar från en organisation till en annan. Du bör alltid sträva efter en lön som står i proportion till din tjänstetitel, många års erfarenhet, kompetensnivå och erfarenhet. Om du är underbetald kanske du undrar vad du ska göra. Följande artikel kommer att förklara lönekompression och vad du kan göra när dina nyanställda tjänar mer pengar än de nuvarande anställda. När du väl förstår konceptet kan du skapa ett kompensationsprogram som passar dig bäst.